"Ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt!" ütleb Jeesus (Lk 2:49)

Hea rändur!

Sa oled jõudnud EELK Kaarma  Peeter-Pauli koguduse kodulehele.
Siit saad sa esmase informatsiooni meie koguduses toimuva kohta. Meil on hea meel, et meie vastu huvi tunned.

Hannes Nelis – koguduse õpetaja

Seoses Vabariigi valitsuse korraldusega ei ole ajavahemikus 03. kuni 28. märtsini 2021 lubatud siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi läbi viia.

Samas on isikutel võimalik kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või isiklike talituste läbiviimiseks.

EELK Kaarma Peeter-Pauli kirikus ei toimu märtsis avalikke jumalateenistusi, kuid kokkuleppel vaimulikuga on kirik avatud palvetamiseks ja armulaual osalemiseks.

Soovitame jumalateenistusi jälgida internetist youtube lehel: LINK
Jumalateenistused on kuulatavad pühapäeviti Kuressare Pereraadios sagedusel 89,0 Mz kell 14.00

Koguduse vaimulikuga saab võtta ühendust vestlusteks või isiklike talituste läbiviimiseks telefonil 5291881 ja e-posti teel hannes.nelis@eelk.ee

Palume liikmeannetused teha interneti teel koguduse kontole Swedbangas

 • EELK Muhu Katariina kogudus
 • Arvelduskonto nr  EE162200001120090818

mTaskuga:

Eelolevad sündmused

07.03.2021
 • Missa - paastuaja 3. pühapäev

  07.03.2021  15:00 - 16:20
  Kaarma kirik ja pastoraat, Kirikuküla, 93756 Saare maakond, Eesti

  Jeesus - kurjuse võimu võitja - Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62 

  Palvetagem! Kõigeväeline Jumal, Sinul on meelevald kurja üle. Hoia meid, et me ei langeks kurja küüsi ja lase oma armastusel juhtida meie elu. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

  Jeesus ütles: "Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast." Jh 8:47 
   
  Info tel. +3725291881 hooldajaõpetaja Hannes Nelis.

21.03.2021
 • Missa - paastuaja 5. pühapäev

  21.03.2021  15:00 - 16:20
  Kaarma kirik ja pastoraat, Kirikuküla, 93756 Saare maakond, Estonia

  Kannatuse pühapäev - Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28 

  Palvetagem! Kõigeväeline Jumal, Sa andsid oma Poja inimeste kätte, kes Ta tapsid. Andesta meile vastuhakk Sinu seletamatule armastusele ja luba meil osa saada päästest, mille Sina oled maailmale kinkinud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

  Jeesus ütles: "Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!?" Mk 12:10 

  Info tel. +3725291881 hooldajaõpetaja Hannes Nelis

28.03.2021
 • Palmipuudepüha

  28.03.2021

  Aukuninga alandustee - Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15 

  Palvetagem! Kõigeväeline, igavene Jumal, kuulekana Sinu tahtele sai meie Lunastaja inimeseks, alandas ennast ja painutas end risti häbi alla. Aita meil Teda kannatusteel tõsise meelega järgida ja Tema ülestõusmise võidust osa saada. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9  

01.04.2021
 • Missa - Suure Neljapäev

  01.04.2021  15:00 - 16:20
  Kaarma pastoraadi talvekirik, Kirikuküla, 93756 Saare County, Estonia

  Püha armulaud - Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Ps 111:4  

  Palvetagem! Issand Jeesus Kristus, Sa oled seadnud meile püha armulaua, et me võiksime meelde tuletada Sinu surma ja tunnistada Sinu ülestõusmist. Aita meil Sinu ihu ja vere sakramenti nõnda vastu võtta, et me kogeksime igal päeval Sinu lunastavat väge, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

  Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus? 1Kr 10:16

02.04.2021
 • Suur Reede

  02.04.2021

  Jumala Tall - Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16 

  Palvetagem! Issand Jeesus, Jumala Tall, Sina alandasid end ja olid kuulekas kuni surmani. Me täname Sind, et Sa võtsid enese peale meie haigused ja valud ning kandsid karistust, et meil oleks rahu. Ärata ja valgusta meid, et tunneksime ja kahetseksime oma pattu. Puhasta meid oma ohvriverega. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

  Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla Tema peale. Js 53:6