Skip to content

Kiriklikud talitused

Kirik tuleb inimese juurde erinevate kiriklike talituste kaudu. Need talitused toovad inimeseni Jumala abi ja õnnistuse nii elu rõõmudes kui muredes. Talitustes tuuakse Jumala päästev sõnum sellesse eluolukorda, milles asub talitusele tulnud inimene.

  • Pühapäevane jumalateenistus on koguduse elu süda.
    Siit ammutab kristlane usku ja jõudu oma teekäimisele. Jumalateenistust nimetatakse tihti ka liturgiaks. See tuleneb kreekakeelsest sõnast leitourgia, mis tähendab üheskoos teenimist, toimingut, mille teostamiseks muutus grupp inimesi “üheks ihuks”, mida nad polnuks pelgalt indiviidide summana.